Seko Mellansverige

Boka in datumet för vår största konferens 2021

Regionens årliga utbildning för klubbarnas ansvariga för Jämställdhet, Integration, Studier, Ungdom eller Skyddsombud. Ansvariga för försäkringar eller facklig politisk verksamhet är också målgrupp.

Publicerad:

2019 firade vi 10 år med klubbkonferensen "JISUS", förra året fick vi ställa in p.g.a pandemin.

I år kör vi vår 11:e konferens/utbildning som vi har kallat "JISUS", bokstäverna kommer ifrån ansvarsområdena Jämställhet, Integration, Studier, Ungdom och Skydd

Under de senaste åren har även ansvariga för Försäkringar och Facklig politiskt arbete bjudits in. Vi funderade på om vi skulle ändra namn på utbildningen, men två "F" till gjorde inte uppgiften lättare. FJISUS? nja... Så vi behöll vårt inarbetade namn JISUS.

Vi brukar alltid ha ett gemensamt tema för utbildningen, i år blir det: "Trygghet på arbetsplatsen/Medlemsnytta".

Boka in den 25-26 november 2021!
En inbjudan har gått ut till de studieansvariga i klubbarna.

Hasse, Conny, Ellena, Tomas, Patrik, Malin, Björn, Lena, Eva, Daniel och Anders

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige