Årsmöte 2020

Region Mellansverige har sitt årsmöte den 5 maj på en digital plattform med video och röstningsverktyg.

Publicerad:

Datum: Tisdagen den 5 maj 2020
Plats: Digital plattform
Tid: 13:00 - 15:00

På mötet kommer val att förrättas av regionstyrelse, revisorer och valberedning samt LO/ABF-uppdrag. Inga inbjudna gäster.

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar och instruktioner för att ansluta sig digitalt till mötet (video).

Krav på utrustning vid videomötet: dator eller iPad med kamera och mikrofon samt internetuppkoppling. 
Vi rekommenderar också att man inte sitter med internetanslutning på sitt företag, brandväggar och andra begränsningar KAN hindra dig att ansluta. (Enligt erfarenhet funkar det INTE med Postnords internet.)

Regionen står för ev. förlorad arbetsinkomst.
Eftersom mötet blir max 2 timmar och är digitalt, står vi inte för lunch. Och eftersom mötet är digitalt, utgår ingen ersättning för resor.

Handlingar till årsmötet: (Nu ska allt material vara utlagt här)

Kallelse Årsmöte 20200505.pdf

Förslag till dagordning SEKO Mellansverige årsmöte 20200505.pdf

Årsberättelse_bokslut_revision2020.pdf (uppdaterat med alla underskrifter)

Valberedningen underlag 2020.pdf

Årsmöte 2020 mandat.pdf

Valberedningen förslag 2020.pdf

 

Information om Digitalt möte:

Digitala beslutsmöten genomförs parallellt i videokonferenssystemet (ljud och bild) och i Seko VoteIT (förslag och beslut). Deltagarna rekommenderas att ha tillgång till dator med mikrofon och kamera alternativt iPad eller motsvarande. Det går i nödfall att klara sig med en smartphone men det blir väldigt smått och kan skapa onödig irritation. För den som har tillgång till två av alternativen samtidigt, är tipset att använda t ex datorn till Seko VoteIT och iPad eller smartphone till själva videokonferensen.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: