Seko Mellansverige

Konferens om öppna och inkluderande arbetsplatser

Endagskonferens för förtroendevalda angående arbetet på arbetsplatserna för allas lika värde och rätt, samt hur vi på bästa sätt blir en naturlig del av arbetsgivarnas skyldighet att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Publicerad:

Tid: 16 november klockan 9.00-16.00
Plats: Sekos kontor på Luntgatan 28, Norrköping

(Regionstyrelsen och regionens klubbordföranden kommer senare även att erbjudas delta på liknande konferens i Uppland i början av 2019)

Anmälan: Deltagandes personnummer namn och e-postadress skickas till Nina.Fridh@seko.se med eventuell angivelse om särskild kost.

På dagordningen:

  • Hur definieras kränkningar, trakasserier och diskriminering
  • Vad säger Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen (OSA) om förebyggande arbete?
  • Hur kan vi på bästa sätt bidra i det förebyggande arbetet på arbetsplatserna?
  • Hur driver vi ärenden när det förebyggande arbetet inte fungerar?
  • Hur bemöter vi chefer, arbetsledare, medlemmar och förtroendevalda som agerar eller ger uttryck för åsikter som strider mot principen om allas lika värde och rätt?

På konferensen medverkar Michael Lundh och Pelle Hasselgren, Förebildning

  • Att förebygga främlingsfientlighet genom samtal, närvaro och positiva budskap
  • Bemötande av främlingsfientlighet och rasism på arbetsplatsen - praktiska övningar med efterföljande reflektion

Du skall ansöka om ledighet med lön enligt Förtroendemannalagen § 7 och bifoga denna kallelse.
Resor ersätts enligt Sekos uppdragsreglemente. Ytterligare upplysningar kan fås av Björn-Inge 08-7914134, bjorn-inge.bjornberg@seko.se

Välkommen önskar...
Ingela Edlund – Anders Berg – Björn-Inge Björnberg

 

.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: