Norra Norrland

Aktuellt

Här publicerar regionen löpande information till medlemmar och klubbar som kan vara av intresse. Kom ihåg att om det rör studier så skall du kontakta din närmaste studieansvarige. 

Under arkiv hittar ni tidigare publicerade nyheter

 • Ungdomsutbildningar 2019

  LO Norra Sverige har nu släppt datumen för de populära "Om Facket" utbildningarna. 

 • Värdegrundskonferens 2018

  Den sjunde november sammanstrålade förtroendevalda och anställda från region Norra Norrland för en konferens om förbundets etiska policy och fackliga värdegrund på Medlefors Folkhögskola.

 • Kvartalsträffar 2019

  Följande datum är för regionens olika kvartalsträffar 2019 och vårens Studiekonferens. Vi måste alla hjälpas åt att fylla dessa temadagar så det blir praktiska verktyg för klubbverksamheten.

 • Två lyckade ungdomskonferenser

  Under hösten har representanter från Seko Ung Norra Norrland deltagit i både Sekos Ungdomskonferens 2018 samt representerat seko i UNI Youth Norden.

 • Studiekonferens 13-14/11

  Studiekonferensen 13-14/11 riktar sig till studieansvariga i Västerbotten och Norrbotten. Det är där vi tar fram reigonala studieprogrammet för 2019 och diskuterar om året som varit och hur studierna kan utvecklas. 2019 är Studier ett prioritera...

 • Regionens höstmöte

  Regionens höstmöte kommer hållas 18/10 på Medlefors Folkhögskola.Vid frågor vänd dig till regionstyrelsen.

Uppdaterad: