Region Norra Norrland

Vår verksamhet bygger på delaktighet och samarbete mellan medlemmar, klubbar, regioner och förbund.

Vi har i dagsläget 32 klubbar i vår region, plus regionsöverskridande klubbar och nationella klubbar.

Region Norra Norrland organiserar idag sekos verksamhet i Västerbotten och Norrbotten 

Region Norra Norrlands syfte är att vara ett verktyg för klubbar, sektioner och medlemmar för att kunna samordna och arrangera studier, facklig/politisk verksamhet, ungdomsverksamhet med mera. Det ska vara det naturliga verktyget för en klubb som vill arrangera något men behöver lite draghjälp.

Det är också våra anställda du pratar med om du inte känner till lokala fackliga klubb, något händer i livet eller du behöver komma i kontakt med en ombudsman. Det är också oss du pratar med om du vill gå en kurs som din klubb inte arrangerar eller om du vill engagera dig vidare i den fackliga rörelsen. 

Region Norra Norrlands verksamhet utgår idag från Luleå och Umeå och samordnas av regionstyrelsen.