Fotograf: Heiko Kueverling

Studier

Vill du veta mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet? Eller är du allmänt nyfiken på Seko? Gå en facklig kurs. Vi har ett brett utbud av kurser.

Regionala studieprogrammet 2021:
Information om de regionala studierna och information om vad som gäller vid kursansökan hittar ni här.

Här är ansökningsblanketten

Övriga studier:
Sekos centrala studieprogram 2021 (för förtroendevalda) är nödvändig komplettering till de regionala studierna som genomförs.

Fackliga utbildningar på nätet

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland