Norra Norrland

Styrelse

Styrelsen har möten regelbundet över video och träffas några gånger per år för att samordna verksamheten. Verkställande Utskottet bestående av Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare träffas mellan dessa möten för att förbereda frågorna. 

Granskad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland