Norra Norrland

Styrelse

Styrelsen har möten regelbundet över video och träffas några gånger per år för att samordna verksamheten. Verkställande Utskottet bestående av Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare träffas mellan dessa möten för att förbereda frågorna. 

Styrelsen 2020 är:

Verkställande utskott:
Ordförande: Maria Mannberg
Vice Ordförande: Kjell Åke Sommerryd
Sekreterare: Mimmi Alm
Kassör: Glenn Nordström

Ledamöter:
Mats Dahlberg
Michael Muuka
Anneli Näslund
Peter Holmqvist
Lars Löfstedt

Ersättare:
Maria Svanberg
Fredrik Lindholm
Anna Nilsson
Katharina Tellström

Ansvarsområden:
Studieansvarig: Maria Mannberg
Fackligt Politiskt ansvarig: Michael Muuka
Medlemsansvarig: Mats Dahlberg
Ungdomsansvarig: Fredrik Lindholm
Jämställdhetsansvarig: Mimmi Alm
Försäkringsansvarig: Maria Mannberg
Hemsida/FB: Mimmi Alm

Granskad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland