Styrelse

Styrelsen har möten regelbundet över video och träffas några gånger per år för att samordna verksamheten. Verkställande Utskottet bestående av Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare träffas mellan dessa möten för att förbereda frågorna. 

Styrelsen 2021 är:

Verkställande utskott:
Ordförande: Maria Mannberg
Vice Ordförande: Kjell Åke Sommerryd
Sekreterare: Mimmi Alm
Kassör: Glenn Nordström

Ledamöter:
Mats Dahlberg
Michael Muuka
Linn Tauson
Peter Holmqvist
Lars Löfstedt

Ersättare:
Maria Svanberg
Jerry Bäckström
Anna Nilsson
Katharina Tellström

Ansvarsområden:
Studieansvarig: Maria Mannberg
Fackligt Politiskt ansvarig: Michael Muuka
Medlemsansvarig: Mats Dahlberg
Ungdomsansvarig: Linn Tauson
Jämställdhetsansvarig: Mimmi Alm
Försäkringsansvarig: Maria Mannberg
Hemsida/FB: Mimmi Alm

Granskad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland