Studier 2023

Publicerad:

Regionala studieprogrammet 2023:
Information om de regionala studierna och information om vad som gäller vid kursansökan, hittar ni här Studieprogram 2023

Övriga studier:
Sekos centrala studieprogram 2023 (för förtroendevalda) är nödvändig komplettering till de regionala studierna som genomförs.

 

Granskad: