Seko Ung Norra Norrland

Inom Seko finns cirka 15 100 medlemmar som är 30 år och yngre. Av dessa är nästan 600 fackligt förtroendevalda. För Seko är det viktigt att unga tar plats i facket.

Några av Seko:s viktigaste uppgifter är informera unga om fackligt medlemskap, att erbjuda unga medlemmar facklig utbildning och att se till att unga blir delaktiga i Seko:s fackliga verksamhet både på sin arbetsplats, och i förbundet.

Seko Ung Norra Norrland deltar även i att rekrytera och skapa studier, tvärfackliga samarbeten, aktivism och andra sätt för att driva fram den unga fackföreningsrörelsen. 

I Umeå och Luleå organiserar sig Seko Ung Norra Norrland i LOs lokala ungdomskommitté

Ungdomsverksamheten arbetar mycket tvärfackligt med LO och i synnerhet dess ungdomsstudier

Av dessa studier är Om Facket en grundbult för att i ett tidigt skede rekrytera till förbundet och för att stärka upp kunskaperna mer ute på våra arbetsplatser.

Ungdomsverksamheten deltar också aktivt i ett flertal forum och konferenser, som LOs Ungdomsforum och Organiseringsforum. Likväl som vi också deltar på internationella konferenser.

Ungdomsutskott:
Kajsa Andersson-Junkka, Norrbotten

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland