Gör din röst Hörd

Publicerad:

Gör din Röst Hörd

19/4 Gör din röst Hörd (gäller även för pensionärer)
Kom och diskutera LAS, Hyvling, postlagstiftning mm
Inbjuden gäst Valle Karlsson förbundsordförande seko
Anmälan vill vi ha senast 2 april till maria.mannberg@seko.se

Seko betalar ut ett stipendium på 120 kr/skattefritt per timme till aktiva medlemmar.

Glöm inte att söka ledighet utan lön från din arbetsgivare i god tid!

Uppdaterad: