Facklig/politisk


6F – fackförbund i samverkan består av förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Samarbetet ska göra de förbund som ingår starkare så att medlemmarnas löner ökar och anställningsvillkoren förbättras. Verksamheten ska drivas mer kostnadseffektivt med möjligheter till lägre medlemsavgifter. Förbundens opinionsbildning ska bli effektivare och möjligheterna att direkt påverka beslutsfattandet stärkas.

Samarbetet strävar också efter att närvaron på arbetsplatserna ska öka och att medlemsservice, avtalsövervakning och uppföljning förbättras.

I olika branschfrågor kommer de sex förbunden att samordna sig för att gemensamt försvara medlemmarnas intressen. Några planer på att 6F ska bli ett nytt förbund finns inte i dagsläget.

6F:s Hemsida

Granskad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland