Norra Norrland

Aktuellt

Här publicerar regionen löpande information till medlemmar och klubbar som kan vara av intresse. Kom ihåg att om det rör studier så skall du kontakta din närmaste studieansvarige. 

Under arkiv hittar ni tidigare publicerade nyheter

  • Två lyckade ungdomskonferenser

    Under hösten har representanter från Seko Ung Norra Norrland deltagit i både Sekos Ungdomskonferens 2018 samt representerat seko i UNI Youth Norden.

  • Studiekonferens 13-14/11

    Studiekonferensen 13-14/11 riktar sig till studieansvariga i Västerbotten och Norrbotten. Det är där vi tar fram reigonala studieprogrammet för 2019 och diskuterar om året som varit och hur studierna kan utvecklas. 2019 är Studier ett prioritera...

  • Regionens höstmöte

    Regionens höstmöte kommer hållas 18/10 på Medlefors Folkhögskola.Vid frågor vänd dig till regionstyrelsen.

Uppdaterad: