Norra Norrland

2018

 • Ungdomsutbildningar 2019

  LO Norra Sverige har nu släppt datumen för de populära "Om Facket" utbildningarna. 

 • Värdegrundskonferens 2018

  Den sjunde november sammanstrålade förtroendevalda och anställda från region Norra Norrland för en konferens om förbundets etiska policy och fackliga värdegrund på Medlefors Folkhögskola.

 • Kvartalsträffar 2019

  Följande datum är för regionens olika kvartalsträffar 2019 och vårens Studiekonferens. Vi måste alla hjälpas åt att fylla dessa temadagar så det blir praktiska verktyg för klubbverksamheten.

 • Två lyckade ungdomskonferenser

  Under hösten har representanter från Seko Ung Norra Norrland deltagit i både Sekos Ungdomskonferens 2018 samt representerat seko i UNI Youth Norden.

 • Studiekonferens 13-14/11

  Studiekonferensen 13-14/11 riktar sig till studieansvariga i Västerbotten och Norrbotten. Det är där vi tar fram reigonala studieprogrammet för 2019 och diskuterar om året som varit och hur studierna kan utvecklas. 2019 är Studier ett prioritera...

 • Regionens höstmöte

  Regionens höstmöte kommer hållas 18/10 på Medlefors Folkhögskola.Vid frågor vänd dig till regionstyrelsen.