Kvinnligt Nätverk

Den kvinnliga nätverksgruppen är till för att stötta, stärka och behålla Kvinnorna i branschen.

Samordningsansvarig

Anna-Karin Linder

Mail Kvinnligt Nätverk

Våra mål är att:

 

  • Målet för 2022 är att fokusera på att fortsätta skapa nätverket bland våra cirka 750 kvinnor i branschen. Huvuduppgiften kommer att vara ring aktiviteter, men vi kommer även att sprida vår broschyr (Aurora i branschen) samt upprätta Sms listor. Vi kommer att utgå från en styrgrupp på 5-6 personer och genom den fördela ut olika uppdrag, som kommer att följas upp i ett Excelark ”Att göra listan”.
  • Styrgruppen kommer att träffas på Barnhusgatan en gång på våren för att lägga upp strategier och fördela ut uppdrag utifrån hur medlemsaktiviteterna -21 har genererat flera intresserade kvinnor.
  • Styrgruppen kommer även att kalla till en fysisk träff på hösten

       Dag 1 Styrgruppen planera budget och aktiviteter in för 2023

       Dag 2 Budget och aktiviteterna kommer att diskuteras och beslutas.                 Målet är att 20st kvinnor från nätverket kommer att närvara.

  • Under året kallar styrgruppen samtliga intresserade till 6st korta teamsmöten, för att följa upp Excelarket ”Att göra listan” och komma med förslag, för att öka intresset för Aurora.


 

Uppdaterad: