Kvinnligt Nätverk

Den kvinnliga nätverksgruppen är till för att stötta, stärka och behålla Kvinnorna i branschen.

Samordningsansvarig

Anna-Karin Linder

Mail Kvinnligt Nätverk

Våra mål är att:

 

  • Målet för 2023 är att få flera engagerade.
  • Planen för 2023 är att ha möte med styrgruppen via Teams i februari, mars och september (ca 1,5 timme/gång) Vi träffas fysiskt i juni.
  • Idag är vi 4st i styrgruppen, vi vill gärna ha in minst 2st men gärna 3st till. Det är inga från södra Sverige, Göteborgsområdet eller norr om Gävle/Dala som är med och det vill vi ändra på.
  • Vi har för avsikt att ha en 2-dagars träff i november där vi bjuder in kvinnor från Branschen och hoppas vi kan bli åtminstone 20 st. Vi ser om vi kan ha någon intressant föreläsare eller en utbildning med endast kvinnor då.

 

Granskad: