Kvinnligt Nätverk

Den kvinnliga nätverksgruppen är till för att stötta, stärka och behålla Kvinnorna i branschen.

Samordningsansvarig
Jenny Johnsson

Mail Kvinnligt Nätverk

 

 

Våra mål är att:

  • få in och behålla kvinnor i branschen
  • genomföra enårlig central nätverksträff
  • utarbeta förslag till lämpliga arbetskläder och riktlinjer vid etableringar
  • fördjupa vårt arbete med andra kvinnliga nätverk inom 6F 


 

Granskad: