Kvinnligt Nätverk

Den kvinnliga nätverksgruppen är till för att stötta, stärka och behålla tjejerna branschen.

Samordningsansvarig
Bjarne Ringdal
0733 37 69 14

Maila Bjarne

Våra mål är att:

  • få in och behålla kvinnor i branschen
  • genomföra enårlig central nätverksträff
  • utarbeta förslag till lämpliga arbetskläder och riktlinjer vid etableringar
  • fördjupa vårt arbete med andra kvinnliga nätverk inom 6F 


 

Uppdaterad: