Avtal

Här hittar du de kollektivavtal som gäller för anställda inom väg & banområdet. 

Seko väg & ban har på det privata och statliga området kollektivavtal med:

  • Byggföretagen – Väg och Banavtalet
  • Maskinentreprenörerna (ME) – Maskinföraravtalet
  • Arbetsgivarverket (AV) – Avtal inom Trafikverket
  • Almega – Avtal Järnvägsintrastruktur, Götakanal, Dalslands kanal

Dessutom har Seko inom väg och ban så kallade hängavtal (på väg & ban) med 1700 företag som inte är knutna till ovanstående kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarförbunden.

Länk till avtalen

 

Granskad:
Kategorier: