Avtal

Här hittar du de kollektivavtal som gäller för anställda inom väg & banområdet. 

Seko väg & ban har på det privata och statliga området kollektivavtal med:

  • Byggföretagen – Väg och Banavtalet
  • Maskinentreprenörerna (ME) – Maskinföraravtalet
  • Arbetsgivarverket (AV) – Avtal inom Trafikverket

Dessutom har Seko inom väg och ban så kallade hängavtal (på väg & ban) med 1700 företag som inte är knutna till ovanstående kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarförbunden.

Väg & Banavtalet

Tilläggsändringar Väg & Banavtalet 2020-2023

Lönebilaga Väg & Banavtalet 2023-2024

Tillämpningar In-Uthyrning/In-Utlåning

Genomsnittslöner Väg & Ban 2020-2023

Maskinföraravtalet

Lönebilaga Maskinföraravtalet 2023-2024

Protokoll ME avtalet 2023

Bodöverenskommelse

Granskad:
Kategorier: