Branschorganisationen

Branschorganisation ska verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av förbundsstyrelsen. Branschorganisations arbetsuppgifter utgår från förbundets verksamhetsplan, inklusive de prioriteringar som fastställs, och omfattar samordning av förhandlings- och arbetsmiljöarbetet, studieverksamhet i avtalsfrågor, information, opinionsbildning och deltagande i det näringspolitiska arbetet. Branschorganisation ska

  • Behandla bransch- och avtalsfrågor på nationell och internationell nivå
  • Vara ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i bransch- och avtalsfrågor
  • Föreslå ledamöter i förhandlingsdelegationer till förbundsstyrelsen
  • Insamla och till förbundet insända de uppgifter som förbundsstyrelsen begär
  • Inrätta klubbar
  • Vid behov biträda klubbarna/lokala organisationer vid förhandlingar
  • Bistå klubbarna/lokala organisationer med stöd i rätts-/försäkringsfrågor
  • Inom sitt område samordna klubbarna/lokala organisationers och organisationsarbete, verka för anslutning till förbundet och inbördes sammanhållning.

 

Aktuellt

Fler nyheter

Granskad: