Underentreprenörsgruppen

Gruppens målsättning är att förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna som jobbar på företag som är underentreprenörer.

Samordningsansvarig
Karl-Johan Andersson
070-579 60 16
Maila Karl-Johan

Mål & handlingsplan förr 2023:

UE-samordningsgruppen (UESAM) har för avsikt att fortsätta sitt arbete utefter den modell som fått fast struktur, denna består av att gruppen genomför fyra möten. Under 2023 kommer två att genomföras på TEAMS + 2 fysiska möten i Stockholmstrakten. Fysiska möten läggs i möjligaste mån på ställen där det inte innebär någon kostnad för lokal och teknisk utrustning, ambitionen är att fortsätta på samma sätt även under 2023.

UESAM skall under året ha mailkontakt mellan mötena för att uppdatera varandra om oseriösa företag vilka det är behov att agera omgående och gemensamt emot. Som tidigare år.

Vårt sätt att arbeta är att inför varje möte, samlar respektive deltagare in vad som varit aktuellt i sitt företag vad avser UE-hantering, enligt lagar och avtal. Gruppen tar del av förhandlingar som genomförts på alla representerade företag angående UE och bemanning. Begärs § 39 MBL och SEKO lägger veto mot UE tar hela gruppen del av denna information, avförs UE på något representerat företag så hanteras denna på samma sätt i de övriga företagen.

Det är av yttersta vikt att UESAM fortsätter sitt arbete inte bara internt utan även att vara kontaktyta till och från de ombudsmän som hanterar andra företag. De flesta av dessa företag finns med största säkerhet aktiva som UE hos de större entreprenadbolagen och härigenom kan vi sätt press till att teckna kollektivavtal.

UESAM har för avsikt att även hantera bemanning, in/uthyrning och in/utlåningsproblematik vilka är starkt förknippade med UE-frågorna.

Deltagare ur UESAM ansvarar även för utbildningar som BO erbjuder inom UE-hantering vid ett tillfälle varje år.

Granskad: