Avtalssamordning

Från att en majoritet av våra medlemmar varit offentligt anställda befinner sig branschen nu i en utveckling där de flesta är eller är på väg att bli anställda i den privata sektorn. Detta innebär att våra avtal behöver förändras och behovet av en samordnad syn i det arbetet är stort.

Samordningsansvarig
Andreas Forsberg

Telefon: 073-384 86 66

Mejla Andreas

Våra mål är att:

  • tillsammans med förbundet, bevaka och delta i branschfrågor inom och utanför Sverige
  • organisera samsyn på anställningsförhållanden för alla branschens medlemmar
  • samordna avtals- och förhandlingsfrågor
  • utveckla gemensamma utbildningar
  • granska löner på de företag som är underentreprenörer genom att göra en insats med ombudsmän och förtroendevalda
  • följa upp mallarna för nattarbete, beredskap samt tillsvidareanställning med säsongsbetonat arbete
  • ta fram en mall för hur vi ska hantera utlandsarbete i branschen
  • samordna branschen i avtalsrörelserna
Uppdaterad: