Avtalssamordning

Från att en majoritet av våra medlemmar varit offentligt anställda befinner sig branschen nu i en utveckling där de flesta är eller är på väg att bli anställda i den privata sektorn. Detta innebär att våra avtal behöver förändras och behovet av en samordnad syn i det arbetet är stort.

Samordningsansvarig
Andreas Forsberg

Telefon: 073-384 86 66

Mejla Andreas

Mål och handlingsplan för 2022 är att:

Avtalssamordningsgruppen ska fortsätta arbetet med att informera om de avtal som tecknas i respektive företag, vara behjälplig i avtalsfrågor och framtagandet av mallar.

 

  • Arbeta med framtagandet av mall gällande integritetsfrågor.
  • Bevaka och identifiera var vi behöver göra riktade insatser för efterlevande av kollektivavtal.
  • Sammanställa övertidsuttaget i branschen.
  • Sprida information om framtagna mallar.
  • Hålla koll och samordna årstidsavtalen.
  • Samordna och stödja lokal löneförhandling.
  • Påbörja en lönekartläggning i branschen.
  • Utvärdera och inventera in-ut låning, hyrning, Bemanning
Granskad: