Avtalssamordning

Väg & Ban-branschen har genomgått stora förändringar när det gäller strukturen i arbetslivet. Från att en majoritet medlemmar varit offentligt anställda befinner sig branschen nu i en utveckling där de flesta medlemmar är eller är på väg att bli anställda privat eller i bolag. All statlig upphandling av infrastruktur upphandlas nu av en enda myndighet. Seko och övriga förbund tappar medlemmar främst bland ungdomarna. Att vara fackligt ansluten är numera inte självklart. Med pensionsavgångar så försvinner stora delar av de som har stått för den fackliga och ideologiska kunskapen på arbetsplatserna.

Avtalen inom branschen är under förändring och utveckling till en mer samordnad syn på anställningsvillkoren för anställda och medlemmar.

BO deltar i och bevakar verksamheten i de Nordiska och Internationella organ som berör branschen i samarbete med förbundet.

Samordningsansvarig
Andreas Forsberg

Telefon: 073-384 86 66

Mejla Andreas

Mål och handlingsplan för 2023 är att:

Avtalssamordningsgruppen ska fortsätta arbetet med att informera om de avtal som tecknas i respektive företag, vara behjälplig i avtalsfrågor och framtagandet av mallar.

 

  • Arbeta med framtagandet av mall gällande integritetsfrågor.
  • Bevaka och identifiera var vi behöver göra riktade insatser för efterlevande av kollektivavtal.
  • Sammanställa övertidsuttaget i branschen.
  • Sprida information om framtagna mallar.
  • Hålla koll och samordna årstidsavtalen.
  • Samordna och stödja lokal löneförhandling.
  • Påbörja en lönekartläggning i branschen.
  • Utvärdera och inventera in-ut låning, hyrning, Bemanning
Granskad: