Trafik och Säkerhetsgruppen

Gruppens målsättning är att förbättra arbetsvillkoren för alla medlemmar som arbetar på våra vägar.

Arbetet med att få en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra medlemmar tar aldrig slut. Känslan är att på många håll så arbetar företagen mycket med frågan, på andra ställen är det inte alls är bra. De stora problemen upplever vi främst är på de små bolagen. En drabbad grupp är även utländska arbetare.

 

Samordningsansvarig
Johan Skoog

Mail Johan Skoog

Mål och Handlingsplan för 2023

  • Trafik och säkerhetsgruppen ska ha fyra möten under året.
  • Utveckla och genomföra ett samordnat arbetsmiljöarbete
  • Övervaka förändringar i avtal, regelverk, policys och övriga styrdokument.
  • Samverka och kommunicera aktivt med samarbetsorgan i förbund, trafikverket, byggindustrins centrala arbetsmiljöråd (BCA och MCA)
  • Vara med där vi har möjlighet att påverka
  • Vara stöd och hjälp till skyddsombuden

 

Granskad: