Trafik och Säkerhetsgruppen

Gruppens målsättning är att förbättra arbetsvillkoren för alla medlemmar som arbetar på våra vägar.

Samordningsansvarig
Johan Skoog

Mail Johan Skoog

Mål och Handlingsplan för 2022

  • Trafik och säkerhetsgruppen ska ha fyra möten under året.
  • Utveckla och genomföra ett samordnat arbetsmiljöarbete
  • Övervaka förändringar i avtal, regelverk, policys och övriga styrdokument.
  • Samverka och kommunicera aktivt med samarbetsorgan i förbund, trafikverket, byggindustrins centrala arbetsmiljöråd (BCA och MCA)
  • Jobba för att skyddsombud i de mindre företagen får den hjälp de behöver.
  • Prioriterat i år skyddsbarriärer vid våra vägarbeten

 

Uppdaterad: