Studier

Ett bra kursutbud är ett måste för att våra förtroendevalda ska öka sin kompetens så att de aktivt och fortlöpande kan påverka medlemmarnas arbetsvillkor och inflytande i företagen. Studiegruppens viktigaste uppgift är därför att arbeta med att ta fram och utveckla lämpliga utbildningar för branschens förtroendevalda och medlemmar.

Samordningsansvarig
Andreas Forsberg
0733 84 86 66
Mejla Andreas

Våra mål är att:

  • få klubbarna att kartlägga utbildningsbehovet
  • erbjuda ett ökat antal utbildningar lokalt

 

Uppdaterad: