Spår och Säkerhet

Gruppens uppgift är att bevaka avtal där medlemmen står i centrum. Vår verksamhet skall växa fram ur samtalen på arbetsplatserna. När frågorna om arbetet, arbetsmiljön, lön och arbetsvillkoren diskuteras ska vi vara ett bollplank.

 

Samordningsansvarig
Christer Johansson

Mejla Christer

Mål och handlingsplan för 2023

  • Skapa och utveckla nätverk för samtliga aktörer inom spårbranschen.
  • Spår och säkerhetsgruppen ska ha fyra (4) möten under 2023.
  • Spår och säkerhetsgruppen ska genomföra en spår & säkerhetsdag för alla aktörer i järnvägsbranschen, skyddsombud, arbetsgivare/beställare och arbetsgivarorganisationer.
  • Fortsätta arbetet med att inventera de allvarligaste s'kerhetsbristerna inom spårbranschen.
  • Spår och säkerhetsgruppen ska verka för att det skapas yrkesbevis för BEST yrkena inom branschen.
Granskad: