Spår och Säkerhet

Gruppens uppgift är att bevaka avtal där medlemmen står i centrum. Vår verksamhet skall växa fram ur samtalen på arbetsplatserna. När frågorna om arbetet, arbetsmiljön, lön och arbetsvillkoren diskuteras ska vi vara ett bollplank.

 

Samordningsansvarig
Christer Johansson

Mejla Christer

Mål och handlingsplan för 2022

  • Skapa och utveckla forum för samtliga aktörer som bygger och underhåller spårbunden trafik
  • Spår och säkerhetsgruppen har som målsättning att genomföra fyra (4) möten under 2022
  • Spår och säkerhetsgruppen har som målsättning att hitta ett forum för att genomföra någon form av utbyte av information för branschens olika aktörer
  • Fortsätta arbetet med att identifiera och dokumentera brister där det är möjligt att identifiera sådana
  • Spår och säkerhetsgruppen ska verka för att fler ansluter sig till arbetet
Granskad: