Facklig Politisk

Gruppens mål är att bedriva ett facklig/politiskt arbete med utgångspunkt att vara med och opinionsbilda och aktivt verka för att SEKO väg och bans medlemmar ges möjlighet att påverka i olika politiska beslut.

Samordningsansvarig

Esbjörn Johansson
Telefon:
Mejla Esbjörn

Våra mål är att:

  • bedriva facklig/politisk verksamhet med och mot politiker och andra funktioner i samhället
  • bygga regionala och centrala nätverk med övriga 6F-förbund för att påverka politiska beslut i våra branschfrågor
  • medverka till förtroendevaldas kunskap om fackligt politiskt arbete ökar genom exempelvis utbildning
  • utveckla samarbetet med förbundet i näringspolitiska frågor, exemelvis vid remissvar på utredningar och inför kampanjer i våra branschfrågor

 

Granskad: