Facklig Politisk

Gruppens mål är att bedriva ett facklig/politiskt arbete med utgångspunkt att vara med och opinionsbilda och aktivt verka för att SEKO väg och bans medlemmar ges möjlighet att påverka i olika politiska beslut.

Samordningsansvarig

Bjarne Ringdahl

Mejla Bjarne

Våra mål är att:

  • Vi skall försöka skapa ett större engagemang ute bland klubbarna som i sin tur ser till att engagera förtroendevalda ute på våra arbetsplatser som vågar ta diskussionen när det gäller politiska frågor.
  • Vi ska använda oss av tidningen Vägbanan som en plattform för att öka förståelsen för hur politiken påverkar oss vilket i sin tur skapar en förståelse på hur viktigt det är med facklig politiskt arbete. 
  • Branschorganisationens Facklig & Politiska arbetsgrupp fortsätter enligt plan med att vi bjuder in alla facklig politiskt ansvariga och andra fackligt intresserade i klubbarna vilket bäddar för ett större engagemang. Vi kommer lägga ut 1st fysiskt möte och 3st Teamsmöten under 2023, sedan kommer vi sammankalla till möten via telefon/Teams vid behov.
  • Vi kommer även fortsätta arbetet med att skapa ett kontaktnät med regering och de olika utskott som berör vår verksamhet.
Granskad: