Fotograf: Gunnar Larsson

Arbetsgrupper

För att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intresse har vi bildat 11 arbetsgrupper med representanter från samtliga avtals- och verksamhets-områden.

Syftet med grupperna är att arbeta för medlemmarnas bästa, få en samsyn i aktuella frågor samt att vara en aktör i forum som berör branschen.

 

Uppdaterad: