Studier

Ann-Britt Paradis är studieorganisatör på region Seko Skåne, du når henne på telefon: 040-660 33 12 eller e-post: ann-britt.paradis@msb.se

Studieprogram


Studieprogrammet finner du hos ditt studieombud.

En del utbildningar finns att finna på en LOsida som heter fackligutbildning.se 

När det gäller medlemsstudier kontaktar du ditt studieombud på klubben som hjälper dig.

Vår introduktionsutbildning på 8 timmar berättar om grunderna i facket.
Vi erbjuder en intressant medlemsutbildning på 24 timmar som tar upp bland annat dina rättigheter på arbetsplatsen. Läs mer om dessa utbildningar.

Studiekatalog 2024 för förtroendevalda

Studiekatalog 2024 för medlemmar 

Central studiekatalog 2024 för förtroendevalda

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: