Fackligt/Politiskt

Stefan Pinjefors är ansvarig för det fackligt/politiska arbetet på  Seko Skåne. Du når honom på telefon: 0734 26 13 29 eller e-post: stefan.pinjefors@seko.se

Seko Skåne Facklig Politisk kommitté består av företrädare från Regionen, våra klubbar och sektioner. Vi har kontinuerlig kontakt med lokala, regionala samt riksdags politiker för att lyfta viktiga frågor för våra medlemmar. 

  • Därför jobbar vi med facklig-politisk samverkan och politisk påverkan
    Politik påverkar våra medlemmar. Och det finns nog inget fackförbund vars medlemmar påverkas av politiska beslut i samma utsträckning som i Seko. Alla våra medlemmar påverkas av politiska beslut, på ett eller annat sätt. Att påverka politiken är en kärnfråga i vårt fackliga arbete. Genom opinionsbildning och genom samtal och diskussioner med politiker.

Det var därför fackföreningarna var med och bildade ett arbetarparti, Socialdemokraterna, så att vanliga arbetare skulle kunna göra sin röst hörd i politiken. Och det är därför vi sedan dess har vad vi kallar facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna.

Vi jobbar med samverkan för att det ger resultat för våra medlemmar. Det är genom samverkan med Socialdemokraterna som vi har kunnat genomföra mycket av det som många idag tycker är självklart, som anställningstrygghet, semester, pensioner, föräldraledighet, a-kassa, sjukförsäkring och en generell välfärd. Socialdemokraterna är det enda parti som haft både viljan och styrkan att kunna göra verklighet av förslag från arbetsplatserna.

Så är det fortfarande även om vi, som vi alltid haft, har synpunkter även på S-ledda regeringar. Vi tycker att det är lika illa när en socialdemokratisk regering försämrar anställningsskyddet, sänker skatten för rika eller inte höjer pensionerna, som om något annat parti hade gjort det. Men en sak är säker. Genom samverkan med Socialdemokraterna har vi helt andra möjligheter att påverka deras politik jämfört med andra partier.

Vår facklig-politiska samverkan bygger på att vi delar samma grundvärderingar. Det betyder inte att vi alltid tycker likadant i olika frågor. Vi kan ibland vara oense om medlen så länge vi är överens om målen. Det är också viktigt att komma ihåg att det är det Socialdemokratiska partiet vi samverkar med, inte regeringen. Vi måste ha respekt för de skilda roller vi har. Sekos uppgift är att ta till vara våra medlemmars intressen.

Socialdemokraterna måste vända sig till bredare grupper och, när man sitter i regeringen, också ta hänsyn till det parlamentariska läget. Detta gör såklart att det ibland krockar med våra politiska krav. För att ta ett konkret exempel så är Januariavtalet något som vi varit oerhört kritiska till, i synnerhet de delar som handlade om en förändrad/försämrad arbetsrätt.

Men det handlar också om att vi vill skapa en plattform för våra medlemmar och förtroendevalda att ta sig in i politiken med de erfarenheter de bär på. Om fler brevbärare, kriminalvårdare, anläggningsarbetare eller elmontörer blir politiskt aktiva ökar chansen att deras perspektiv även får plats på den politiska agendan. Vi har även Seko-medlemmar nu och tidigare som tagit sig ända in i Riksdagen.

En del försöker hävda att facklig-politisk samverkan handlar om att facket ger ekonomiskt bidrag till Socialdemokraterna. Som vi beskrivit inledningsvis så handlar samverkan om något helt annat. Det handlar i grunden om att våra medlemmar ska få inflytande i politiken och att våra medlemmars frågor ska får ett stort utrymme på den politiska agendan.

Samverkan innebär att vi deltar i utformningen av politiken, genom att finnas med i gemensamma forum, ha representation på såväl nationella kongresser som på årsmöten och i styrelser på lokal och regional nivå. Detta ger oss möjligheten att lyfta in våra medlemmars perspektiv och deras prioriterade frågor i politiken. Seko bidrar dock inte ekonomiskt till något politiskt parti.

Avslutningsvis vill vi också passa på att ge er en uppmaning: engagera er! Engagera er både i facket och i politiken. Det finns inget bättre sätt att påverka utvecklingen på jobbet eller i samhället i stort.

Granskad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: