Fackligt/Politiskt

Stefan Pinjefors är ansvarig för det fackligt/politiska arbetet på  Seko Skåne. Du når honom på telefon: 0734 26 13 29 eller e-post: stefan.pinjefors@seko.se

Projektplan för det fackligt/politiska arbetet

Övergripande mål

Att öka delaktigheten för den facklig-politiska verksamheten i Seko Skåne.

Verksamhetsmål

  • Att lägga grunden för facklig-politiskt ansvar i klubbar, regioner, nätverk och kontaktytor
  • Att på olika sätt informera om Seko:s facklig-politiska arbete
  • Att lyfta upp Seko:s gemensamma frågor på regionsmöten, klubbmöten, arbetsplatsträffar och arbetsplatsmöten
    Fackligt/politiskt ansvarig i region Seko Skåne
Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: