Introduktions- och medlemsutbildning

Du vet väl att arbetsgivaren lätt kan köra över dig?
Du läste rätt, så illa är det.

Om du inte känner till dina rättigheter, då kan din arbetsgivare egentligen slå i dig vad som helst.

Vet du hur du påverkar i facket? Inte…

Om du är intresserad av att vara med och forma både utvecklingen på din arbetsplats, och vad facket ska satsa på, så fortsätt läs.

Seko har en 8 timmars introduktionsutbildning samt en 24-timmars medlemsutbildning. Innehållet kommer i första hand att koncentreras på våra villkor på arbetsplatsen, innehållet i våra avtal samt hur facket är uppbyggt.

Introduktionsutbildningen vänder sig även till ickemedlemmar. Utbildningen tar upp vad som är kärnan i den fackliga verksamheten.

Med detta som grund, tror vi på en mängd givande diskussioner om i vilken riktning facket bör jobba vidare.
Allt för att vara med och forma utvecklingen på våra arbetsplatser, så som vi vill ha det.

Ledighet och kostnader
Du har rätt att ta studieledigt från ditt jobb för att delta. Denna rätt gäller oavsett hur kort tid man har varit anställd.

Hur löser man detta ekonomiskt? Jo, det är avsatt medel för att täcka förlorad arbetsförtjänst.

Från Seko får du en redan beskattad ersättning med för närvarande 103 kr/timme.

Ersättningen betalas ut med max 8 alternativt 24 timmar på respektive utbildning.

Ibland genomförs medlemsutbildningen på våra olika arbetsplatser, ibland genomför vi den tvärfackligt ihop med medlemmar från andra fackförbund.. Kontakta din klubb för mer info.

 

Ann-Britt Paradis
Studieorganisatör

 

Uppdaterad: