Ung i Seko

Många unga utnyttjas på våra arbetsplatser och har oftast inte kunskapen om sina rättigheter på arbetsplatsen.

Du som är under 30 år och medlem i Seko är välkommen att delta i ungdomsverksamhet, anordnad av Ungdomskommittén i Seko Skåne. Syftet med verksamheten är att Du ska få träffa andra unga inom Seko i Skåne och bli mer medveten om vad facket kan göra för just dig! Tillsammans ska vi stärka, motivera och engagera dig i din roll som ung medlem.

Vilka utbildningar kan vi erbjuda dig som ung medlem under 30 år?

 

OM FACKET

Om Facket är en kurs riktad till dig under 30 år och som vill få en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar. Denna kurs anordnas av LO-distrikten.

 

OM SAMHÄLLET

Om Samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning som riktar sig till dig under 30 år. Kursen ger dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och roll i såväl samhället som politiken, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och hur vi kan påverka samhällsutvecklingen. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar. Denna kurs anordnas av LO-distrikten.

 

OM RASISM

Om Rasism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Efter kursen kommer du få med dig kunskaper kring varför antirasism är en facklig fråga, historien bakom den rasism vi ser idag och din roll i arbetet mot rasism på arbetsplatsen, i facket och i samhället. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. Kursen omfattar 3 dagar (24 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar. Denna kurs anordnas av LO-distrikten.

 

OM FEMINISM

Om Feminism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar. Denna kurs anordnas av LO-distrikten.

 

Aktiviteter

Till 2024 planerar vi i ungdomskommittén att anordna lite aktiviteter och tävlingar till dig som ung medlem i Seko. Mer information kommer!

 

Vad är en ungdomsansvarig, och vad är vår roll?

Som ungdomsansvariga i Seko bevakar vi de ungas intresse, det kan t ex handla om ungas inflytande i den fackliga organisationen eller om otrygga anställningar. Sekos ungdomsverksamhet syftar till att bygga nätverk mellan unga för att motivera dem i deras fackliga arbete och roll.

Vår förhoppning och mål är att inspirera dig som ung medlem att engagera dig fackligt, stärka din kunskap om allt från arbetsplatsen till samhället i stort.

Tillsammans ska vi stärka, motivera och engagera dig i din roll som ung medlem.

Som UNGA är vi framtiden!

 

 

Vilka är Seko Skånes ungdomsansvariga

Ordinarie:                          Pontus Björk Zaar

E-mail:                              Pontus.björk-zaar@seko.se

Mobilnummer:                  0707242504

 

Ersättare:                           Stefan Pinjefors

E-mail:                               stefan.pinjefors@seko.se

Mobilnummer:                   0734261329

 

Granskad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: