Verksamhet

Seko Skåne som region har olika typer av aktiviteter som ingår inom sin verksamhet. Nedan hittar ni vilka verksamhetsområden vår region fokuserar på.

Seko Skåne driver aktiviteter inom följande verksamhetsområden:

- Studier

- Facklig-politiskt

- Ung i Seko

- Jämställdhet

Mer information om våran verksamhet hittar ni i rulllistan till vänster.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne