Seko Skåne

Öresundsbron

Fotograf: Visit Skåne

Seko Skåne

Seko Skåne organiserar medlemmar inom Skåne län. Vi kallas också service och kommunikationsfacket och det är våra medlemmar som servar dig med allt från post och el till järnväg och vägbyggen.  

Seko Skånes årsmöte hölls på Malmö Universitet, Orkanen den 11 april. Lars-Åke Persson valdes till kassör. Ann-Britt Paradis, Stefan Pinjefors och David Henriksson valdes till ordinarie ledmöter. Mats Sjölin och Heba Elali valdes till ersättare i styrelsen.

Vi har för avsikt att lägga möteshandlingar, protokoll mm här. Även ett kalendarium där man kan följa regionens verksamhet.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: