Medlemsveckan 2020

Beställa material

Här kan du beställa vår flyer och affisch till medlemsveckan. Flyern är densamma som ligger med i det kit många klubbar och sektioner beställt inför vecka 40, men se gärna till att ha tillräckligt många för att kunna dela ut till samtliga medlemmar

Flyern är en viktig del i vår satsning på att under vecka 40 ge samtliga medlemmar möjlighet att svara på tre frågor.

Tiden för att beställa kit har gått ut. Flyers och affischer kan fortsatt beställas under september, men för att de ska hinna levereras bör ni vara ute i så god tid som möjligt.

Beställ i vår trycksaksbutik

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: