Medlemsveckan 2020

Checklista när du värvar medlemmar

Ta samtalet, ställ frågan, hjälp till med ansökan. Det är tre viktiga punkter du som värvar medlemmar alltid bör komma ihåg.

 • Ta samtalet
  Lappar på anslagstavlor och fikarumsbord i all ära – det absolut effektivaste sättet att värva en medlem är att gå fram och prata direkt med personen ifråga. Ett tips är att ha en ett enkelt blad att sticka i handen på den du ska prata med, på så vis får du en "anledning" att inleda samtalet.
 • Lyssna
  Varje samtal är unikt, men några saker är värda att komma ihåg. Pratar du med någon du inte känner: presentera dig, skaka gärna hand för att markera att samtalet är viktigt. Inled sedan gärna med några frågor, låt personen själva prata om sin situation på jobbet. Utifrån detta kan du sedan berätta om Seko och förklara varför du tycker det är viktigt att vara medlem.
 • Var personlig
  Använda gärna dina egna erfarenheter, berätta till exempel varför du själv blev medlem eller om något du fått hjälp med. Ska du beskriva vad Seko gör, använd gärna exempel från den egna arbetsplatsen.
 • Avslut!
  Detta handlar om två saker. För det första; ställ frågan om medlemskap. Fortfarande uppger många, inte minst ungdomar, att anledningen till att de inte är medlemmar är att de aldrig fått frågan. För det andra; om någon vill bli medlem så hjälp dem att fylla i ansökan. Dels vill vi säkra att den blir rätt ifylld, men framför allt att den blir ifylld överhuvudtaget.
 • A-kassan
  Varje ny medlem väljer också om de vill bli medlemmar i Sekos a-kassa, självklart är det något vi rekommenderar. Läs på här för att enkelt kunna förklara vad a-kassan är, oftast görs detta val i samband med att ni tillsammans fyller i ansökan.
 • Medlemsavgiften
  Nya medlemmar betalar 50 kr/månad de första 6 månaderna, förutsatt att de betalar via autogiro. Detta är något du ska informera om. Autogiromedgivande görs enklast här på Seko.se, du kan också skriva ut en manuell blankett här. A-kasseavgiften på 125 kr tillkommer utöver medlemsavgiften i Seko.
  Informera också om vad den ordinarie avgiften blir från och med månad 7, alltså förbundsavgiften plus er lokala klubbavgift.
 • Övergång från annat förbund
  Det viktigaste att informera om när någon vill byta fackförbund är a-kassan. Blir det ett glapp vid byte av a-kassa förlorar medlemmen all tid som tjänats in och får börja om från början. Se därför till att den blivande medlemmen inte går ur sitt fackförbunds a-kassa innan medlemskapet hos Sekos a-kassa träder i kraft.
  Det säkraste och enklaste sättet att göra detta är via Sekos hemsida. Där kan du göra bytet direkt, godkänna med mobilt bankID och vara garanterad att inget glapp uppstår. Medlemskap i tidigare fackförbund måste medlemmen däremot själv avsluta. Enklast görs detta genom medlemmen ringer fackförbundet och begär utträde från det datum hen ämnar bli medlem i Seko.
 • Undvik dubbel medlemsavgift under uppsägningstid
  Många fackförbund har en uppsägningstid när någon vill lämna som medlem. Det betyder att den som vill byta fack till Seko riskerar att få betala dubbel medlemsavgift under uppsägningstiden. För att undvika detta beställer den nyblivne medlemmen en bekräftelse från sitt tidigare förbund på vilket datum medlemskapet där upphör att gälla. Bekräftelsen mejlas till medlem@seko.se, varpå den första medlemsavgiften till Seko behöver betalas först efter utträdet ur det tidigare fackförbundet.
 • Försäkringar
  I medlemskapet ingår ett antal försäkringar. Informera den nyblivne medlemmen om att det dessutom finns två försäkringar de aktivt måste tacka nej till för att inte få. Detta gäller Medlemsolycksfall Fritid med höjd ersättning samt Help juristförsäkring.
 • Den korta versionen
  Ta samtalet!
  Ställ frågan om medlemskap!
  Hjälp till med att fylla i ansökan!

Ytterligare frågor och svar kring medlemskapet hittar du här.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: