Medlemsveckan 2020

Tio tips

Tio tips till klubbar som vill bli bättre på medlemsvärvning

 1. Sätt upp en målsättning
  Vilken potential har ni, hur många nya medlemmar kan ni värva det kommande året?
 2. Bestäm aktiviteter
  Allmänna uppmaningar om att "värva fler" är inte tillräckligt. Kom överens om vad ni ska göra, vem som är ansvarig för vad och när det ska vara gjort. Genomför!
 3. Följ upp
  Hur gick det med aktiviteten ni planerade? Vad fungerade och vad kan ni göra bättre nästa gång? Hur ligger ni till med er målsättning för antalet nya medlemmar?
 4. Medlemsvärvning på dagordningen
  Sätt upp medlemsvärvning som en stående punkt på era dagordningar. Prata aktiviteter, vad som fungerat och vad som varit svårt i diskussioner med arbetskamrater, spåna fram idéer och tipsa varandra, bygg upp ert självförtroende.
 5. Rutiner för att prata med alla nyanställda
  Vi ska presentera oss och vårt fack för alla nyanställda. Ju tidigare vi dessutom ställer frågan om medlemskap, desto större sannolikhet att vi får ett "ja". Inte heller här räcker det med allmänna uppmaningar till varandra om att "det är viktigt att prata med alla nyanställda". Bestäm hur och av vem det ska göras och följ upp att det fungerar.
 6. Ställ frågan!
  Vare sig ni förklarat facket för en nyanställd eller haft en bra diskussion med en oorganiserad arbetskamrat – ställ frågan om de vill vara med i vår förening. Den som fått en positiv bild av vår förening förväntar sig faktiskt ofta att få frågan om de själva vill vara medlemmar.
 7. Jobba medlemsnära
  Medlemsmöten, utbildningar, information till medlemmar, samtal med medlemmar, en lyssnande attityd, återkoppling när vi fått frågor eller ärenden – allt positivt vi gör sprider sig även till de som ännu inte är våra medlemmar.
 8. Vid behov – ta hjälp!
  I första hand värvar vi våra arbetskamrater direkt på arbetsplatsen. I situationer när det inte fungerar går det att ta hjälp från förbundet. Dels kan även förtroendevalda använda Tipsa-funktionen när de har en eller flera arbetskamrater som borde vara medlemmar. Dessutom finns möjlighet att få hjälp med att kontakta ett större antal nyanställda eller oorganiserade, skriv till 10000@seko.se

 9. Ordna introduktionsutbildningar
  Detta är den enda av vår utbildningar som även riktar sig till icke-medlemmar, ett av syftena är självklart att som gått den ska inse vikten av ett medlemskap. Mer om hur ni ordnar en egen introutbildning hittar ni här. Har ni inte möjlighet till detta? Kolla upp här när er region ordnar en utbildning. 
 10. Ta väl hand om nya medlemmar
  Hälsa välkommen, var lyhörd, berätta var de ska vända sig vid behov av hjälp, erbjud en introduktionsutbildning, förklara vad medlemskapet innebär, kontrollera att de vet hur de ska betala sin medlemsavgift. Ju bättre vi tar hand om våra nya medlemmar, desto mindre risk att vi så småningom kommer att tvingas försöka värva dem igen.

”Ju bättre vi tar hand om våra nya medlemmar, desto mindre risk att vi så småningom kommer att tvingas försöka värva dem igen.”

”Den som fått en positiv bild av vår förening förväntar sig faktiskt ofta att få frågan om de själva vill vara medlemmar.”

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: