Ung i Seko

Många unga utnyttjas på våra arbetsplatser och har oftast inte kunskapen om sina rättigheter på arbetsplatsen.

Du som är under 30 år och medlem i Seko är välkommen att delta i ungdomsverksamhet, anordnad av Ungdomskommittén i Seko Västra Svealand. Syftet med verksamheten är att Du ska få träffa andra unga inom Seko i Västra Svealand och bli mer medveten om vad facket kan göra för just dig! Tillsammans ska vi stärka, motivera och engagera dig i din roll som ung medlem.

Till 2024 planerar vi i ungdomskommittén att anordna lite aktiviteter och tävlingar till dig som ung medlem i Seko. Mer information kommer!

Vad är en ungdomsansvarig, och vad är vår roll?

Som ungdomsansvariga i Seko bevakar vi de ungas intresse, det kan till exempel handla om ungas inflytande i den fackliga organisationen och/eller om otrygga anställningar. Sekos ungdomsverksamhet syftar till att bygga nätverk mellan unga för att motivera dem i deras fackliga arbete och roll.

Vår förhoppning och mål är att inspirera dig som ung medlem att engagera dig fackligt och stärka din kunskap om allt från arbetsplatsen till samhället i stort.

Tillsammans ska vi stärka, motivera och engagera dig i din roll som ung medlem.

Som UNGA är vi framtiden!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: