Studier

Oavsett om du är medlem, förtroendevald eller funderar på att bli medlem så har vi något för dig. Här kan du få möjlighet att utveckla nya fackliga kunskaper eller fördjupa dig vidare inom ett område som intresserar dig.

Arbetslivet och samhället är föränderligt. Därför är det viktigt att vi ständigt utbildar oss. Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Såväl medlemmar som förtroendevalda måste ständigt bevaka att kollektivavtal följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras till föreningen osv. Med ökad kunskap och fackligt engagemang desto större chans har vi att förändra och förbättra.

Du som är medlem i Seko har tillgång till en stor mängd utbildningar genom ditt medlemskap. Vissa riktar sig till medlemmar, andra till förtroendevalda med olika uppdrag.

Studieprogram

Regionen ansvarar för administration av ansökningar till kurser och utbildningar. Regionen betalar ut stipendier till deltagare på introduktionsutbildningar och medlemsutbildningar.

Detta händer i regionen 2024

Datum Utbildning Plats
24-26 april Vald på jobbet 2 Örebro
12 juni Introduktionsutbildning Örebro
13 juni Introduktionsutbildning Karlstad
11-13 september Vald på jobbet 2 Karlstad
19 september Introduktionsutbildning Karlstad
20 september Introduktionsutbildning Örebro
28 november Introduktionsutbildning Örebro
29 november Introduktionsutbildning Örebro

Under 2024 är det skattefria stipendiet 130 kr/tim (1040 kr/dag).

Sekos centrala studieprogram 2024, för förtroendevalda går att hitta här.

Även fortsättningsvis kommer en del utav kursutbudet att genomföras på distans. Var därför uppmärksam på genomförandeformen för den utbildning som du anmäler dig till.

Några saker att tänka på vid utbildning på distans:

  • Du behöver ha tillgång till en dator med mikrofon och kamera samt en bra uppkoppling. Har du möjlighet att använda headset så är det bra. Vi rekommenderar inte att använda mobil eller surfplatta.
  • Ska du använda en dator som inte är er privata, kolla med er IT-ansvarig om eventuella inställningar som ni kan behöva ändra för att kunna använda Teams fullt ut. En del jobbdatorer eller datorer som ni lånar från ert förbund kan försvåra att använda Microsoft Teams (brandväggar kan till exempel blockera nedladdningar av program).
  • Se över att dina kontaktuppgifter är korrekta, så att kallelser och annat material till kursen hamnar i en inkorg som du har åtkomst till under kurstillfället. Gå in på www.seko.se/mina-sidor för att kontrollera dina kontaktuppgifter.
Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: