Studier

Regionen samordnar studieverksamheten inom Seko Södra.

Vi bedriver studier tillsammans med ABF och LO inom vårt geografiska område. Och tillsammans med 6F har vi studiesamarbete.

Studieansvarig i Seko Södra
Silva Bergström
Tfn: 070-98 042 72
E-post: silva.bergstrom@postnord.com


Regionens studiemail
E-post: studier.sodra@seko.se


Studieprogram
Studieprogrammet finner du hos ditt studieombud. Du hittar också utbildningar på fackligutbildning.se samt studier för förtroendevalda

När det gäller medlemsutbildningar och introduktionsutbildningar kontaktar du ditt studieombud på klubben som hjälper dig. Eller studieansvarig i regionen om du tillhör Seko sektionerna.

Introduktionsutbildningen på 8 timmar berättar om grunderna i facket.
Medlemsutbildningen på 24 timmar tar upp bland annat dina rättigheter på arbetsplatsen.

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Södra
Kategorier: