Verksamhet 2023

Verksamhet 2023

02-06 Styrelsemöte 

03-06 Manusstop handlingar till årsmötet 

04-03 Styrelsemöte 

04-13 Årsmöte 

04-14--18 Medlemsvecka 

06-13 Styrelsemöte digitalt 

08-19 Styrelsemöte digitalt 

10-02 Planeringsmöte 

10-03 Styrelsemöte 

12-04--05 Klubbkonferens 

 

 

Uppdaterad: