Seko Södra

Årsmöte 2019

Tänk på att nomminera till årsmötet 2019

Publicerad:

Till klubbarna inom vår SEKO södra region 7 Nomineringar till årsmötet 2019-04-11 Val skall förrättas på årsmötet enligt stadgarna för SEKO. Klubbarna inom Seko södra region 7 äger nomineringsrätt. Bransch är det som gäller för de 8 posterna i styrelsen + personliga ersättare från bransch. I de fall det fattas ledamöter ändå inför styrelsemöten hanteras kallelse av ledamot från annan bransch av styrelsen i den ordning som suppleanterna väljs på årsmötet. Huvudsaken är ju att styrelsen är fulltalig för ett bra styrelsearbete. Ordförande och kassör är exkluderande från branscherna, så förutom de 8 ledamöterna består styrelsen av 1 ordförande och 1 kassör. Förteckning över aktuella val bifogas på bilaga Nomineringar till val för Seko södra region 7 år 2019. Valberedningen vädjar till klubbarna att arbeta aktivt i nomineringsarbetet i syfte att främja en gynnsam utveckling för avdelningen, samt att de nominerade är vidtalade av er. Det är också möjligt att nominera samma person till flera uppdrag, detta för att valberedningen lättare skall få ihop sitt pussel. Vi vill särskilt understryka vikten av att de föreslagna kandidaterna har en hög prioritet för uppdraget i fråga. Vi ser gärna att era nomineringar ger oss ett brett urval av både jämställdhet och mångfald. De nominerade till styrelseuppdrag skall ha en gedigen kunskap om sin bransch men även ha en helhetssyn och vilja att företräda samtliga medlemmar inom regionen. Detta innebär att ledamöterna är beredda att ta ett ansvar för fattade beslut och för den ekonomiska ram som finns att hantera i Regionen. Nomineringarna är avslutade 2019-03-04. Nomineringarna ska vara tillhanda på Sekos kontor i Växjö och sänds på bifogad blankett senast 2019-03-04 , kallelse till årsmötet går ut vecka 12.

Uppdaterad: