Gävle-Dala

Klubb Post  Meab Gävle

Klubb Post Meab Gävle

s.Centralgatan 10 2 tr
802 50 Gävle

Tel: 073- 063 73 30

Följ oss på facebook: Facebook SEKO post Gävle

Seko post klubb Meab Gävle har sedan 2019-07-01 sammanslagits med Seko post Dalarna.  En ny klubbsida kommer inom kort att skapas i nya klubbnamnet          Seko post Gävle-Dala.

Nedan ser ni kontaktpersoner till den nya styrelsen.

 

Ordförande, förhandlingsansvarig Dalarna

Helena Andersson                                                                                                     073-975 91 74                                                                          helena.x.andersson@seko.se

 V.ordförande och förhandlingsanansvarig  Gävle
Peggy.Liljedahl
073-0637330
sekopostgavle@outlook.com


Samordnandeskyddsombud, Gävle - Dalarna
Anders Öquist
070-578 43 71
anders.oqvist@postnord.com

Sekreterare
Susanne Elfving Eriksson
070-655 32 02
susanne.elfving.eriksson@seko.se

Kassör
Andreas Tinnerholm                                                                                                  070-355 21 69                                                                                 Tinner93@hotmail.com

 

Viktiga hemsidor:

Koncernfacket SEKO Posten

Här hittar du dina fackliga studier

Uppdaterad: