Vår verksamhet

Seko ska kännetecknas av att vara en stark, tydlig och medlemsnära organisation, där medlemmen ska stå i centrum. Varje förtroendevald och anställd i Seko har som främsta skyldighet att värva - och behålla medlemmar.

Sekos verksamhet ska växa fram ur samtal på arbetsplatsen och det är medlemmarnas behov och prioriteringar som ska bestämma inriktningen. Seko är ett förbund som finns på arbetsplatsen och kännetecknas av:

  • Fokus på kärnverksamhet
  • Starka branscher
  • En tydlig röst i samhället

Utgångspunkterna i verksamhetsplanen 2018 för Seko Gävle Dala är:

  • Organisera och rekrytera medlemmar
  • Träffa och upprätthålla kollektivavtal
  • Näringspolitisk verksamhet och branschfrågor
  • Studier (medlemsutbildning och utbildningar för ungdomar)
Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Gävle-Dala
Kategorier: