Upp till kamp

Fackligt/politiskt

Facklig politsk ledarskaps utbildning 2016 - 2018

Fortsatt kamp för Demokrati och Rättvisa

Socialdemokratin i Gävleborg har haft makten i många kommuner och landstinget i drygt 100 år. För att fortsätta med detta krävs kunninga företrädare. Under årens lopp har samhällsengagemanget i vårt län varit starkt.

Socialdemokraterna, LO och ABF har tillsammans utbildat många företrädarepå alla nivåer.
Facklig politisk samverkan har varit avgörande för att vår politik skall bli bra och att budskapet når ut.

Därför behövs du!

Du som delar arbetarrörelsens värderingar.

Du som vil vara med och påverka.

Du som vill ha ett rättvisare och solidariskare samhälle.

Du som vill öka dina kunskaper och din möjlighet att påverka.

Vi söker dig som är samhällsintresserad och vill bli politikt aktiv.

Läs broschyren om utbildningen.

O.B.S

Innan ni anmäler er till kursen kontakta Regionens fackligt politiskt
ansvarige Mikael Andersson

 

SD är ett parti som stöder Moderaterna de kommer att rösta på Moderaternas arbetar fientliga budget. Kolla LO:s filmklipp om detta

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Gävle-Dala