MEDLEMSUTBILDNING för medlemmar i Seko 11 Nov – 1 Dec

MEDLEMSUTBILDNING för medlemmar i Seko mellannorrland (Jämtland/Västernorrland)

Du som medlem (ej förtroendevald) inom Seko Mellannorrland med bostadsadress i Jämtlands eller Västernorrlands län inbjuds härmed att gå en medlemsutbildning. Sekos medlemsutbildningar vänder sig till redan befintliga medlemmar som vill lära sig mer om facket och arbetslivet.

 

Innehåll:          
Innehållet i utbildningen kan variera då den i mångt och mycket anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Men några punkter vi har tänkt oss är: Medlemskapets värde, Försäkringar, Historia, Omvärldsanalys, Framtid, Studier.

 

Tidpunkt:         
31/11 - 1/12 2023 (lunch-lunch)

 

Ledighet:         
Enligt studieledighetslagen har du rätt att ta ledigt från jobbet. Det är viktigt att du ansöker om ledighet så fort som möjligt och minst två veckor före kursstart. Din förlorade lön ersätter Seko med ett stipendium på 124 kronor/timme (Gäller 2022). Beloppet är skattefritt. Regionen står för ev. reskostnader (om möjligt samåkning).

OBS, glöm inte att söka ledigt hos din arbetsgivare!

 

Du anmäler dig till medlemsutbildningen genom att skicka ett mail till robert.wiklund@seko.se med info om att du vill anmäla dig till Medlemsutbildning 31/11 - 1/12 2023.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!!

 

 

Anmälan så snart som möjligt, dock senast fredag den 13 oktober 2023.