Strejk avblåst på skärgårdsområdet – avtal klart med låglönesatsning

Seko och arbetsgivarorganisationen, Almega, har nu kommit överens om ett nytt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Den pågående konflikten blåses därmed av. Sekos avtalssekreterare är nöjd med uppgörelsen.

Publicerad:

– Vi har nu lyckats ro i hamn den fråga som konflikten handlade om, nämligen en extra satsning på de lägst avlönade på avtalsområdet. Detta utan eftergifter i andra delar av avtalet, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare i Seko.

Avtalet är treårigt och ligger i linje med de avtal som är träffade i övrigt på arbetsmarknaden. Med anledning av detta drar nu Seko med omedelbar verkan tillbaka samtliga varslade konfliktåtgärder.

Mer detaljer om avtalsuppgörelsen kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

Uppdaterad: