Stadgar

Sekos stadgar reglerar förbundets verksamhet. Stadgarna antogs på kongressen 2017.

Sekos stadgar visar Sekos ändamål, organisation och regler kring medlemskapet och hur ekonomin ska skötas.

Stadgar

Sekos stadgar antagna av Sekos kongress 2017.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: