Trafik och Säkerhet Väg

Gruppens målsättning är att förbättra arbetsvillkoren för alla medlemmar som arbetar på våra vägar.

Samordningsansvarig
Kjell Stenersjö

 0707794323

Maila Kjell

Våra mål är att:

  • belysa de problemställningar som finns hos de av våra medlemmar som arbetar som krossmaskinister och signalvakter
  • skicka ut en enkät till krosspersonalen för att få en bild över deras problem
  • göra riktade skyddsronder med fokus på signalvakternas arbets-situation

 

Uppdaterad: