Spår och Säkerhet

Gruppens uppgift är att bevaka avtal där medlemmen står i centrum. Vår verksamhet skall växa fram ur samtalen på arbetsplatserna. När frågorna om arbetet, arbetsmiljön, lön och arbetsvillkoren diskuteras ska vi vara ett bollplank.

 

Samordningsansvarig
Christer Johansson

Mejla Christer

Våra mål är att:

  • övervaka att arbetstids, dygnsvilotider, veckorsvilotider, övertidsregler och reglerna om nattarbete efterlevs på arbetsplatserna
  • verka för att det finns arbetsmiljöavtal för samtliga våra medlemmar
  • det utses fler fackliga förtroendemän och skyddsombud
  • det skapas ett nätverk för samtliga aktörer inom spårbranschen
  • genomföra arbetsplatsbesök

 

Granskad: