Försäkringen GF 3370 upphör

Privata Väg har haft en grupplivsförsäkring som ingått, nu upphör den vid årsskiftet.

Publicerad:

 GF 3370 Privata väg

I slutet på 60- talet fanns ingen olycksfallsförsäkring på vårat avtalsområde.

Det gjordes då en överenskommelse med dåtidens motpart om att teckna en försäkring som arbetsgivarna skulle finansiera och Folksam skulle administrera.

Arbetsgivaren sa upp avtalet om finansiering av försäkringen 2009. Pengarna som arbetsgivarna betalt in är nu slut och grupplivförsäkringen upphör att gälla från 31 december 2021.

Grupplivförsäkringen som ingått för medlemmar i Väg och ban upphör den 31 december 2021.

Det finns möjlighet att teckna en motsvarande försäkring, kontakta då Folksams kundservice på 0771-950 950 senast 31 mars 2022.

Uppdaterad: