Fotograf: Anna Ledin Wiren

Yrken

Maskinförare och anläggningsarbetare är de vanligaste yrkesgrupperna inom väg och ban. Men branschen innehåller också en rad andra yrkeskategorier.

Inom bransch väg och ban finns många olika yrkesgrupper. Här listas de vanligaste.

Anläggningsarbetare: markarbeten, kabelförläggning, stenarbeten, berg- och sprängarbeten ovan jord, grundläggning, trä och betongarbete. Omkring 3.400 medlemmar.

Beläggningsarbetare: alla typer av asfaltarbete som gjutasfalt, vägbeläggningar, maskin och handläggning eller vid asfaltverk, trafiklinjemålning. Omkring 2.300 medlemmar.

Drift och underhåll på väg och där tillhörande arbeten. Omkring 1.000 medlemmar.

Bergarbetare under jord: alla förekommande arbeten inom underjordbergarbete, betongsprutning etc. Omkring 200 medlemmar.

Maskinförare: förare av lastmaskin, grävmaskin, pålmaskin, bandschaktmaskin, väghyvel, teleskoptruck, mobilkran, tornkran, krossmaskin etc. Omkring 3.600 medlemmar.

Bilförare: förare av lastbil, traktor, dumper, truck etc. Omkring 800 medlemmar.

Vägtrafikvakt: omkring 200 medlemmar.

Bantekniker: banarbetare. Omkring 1.000 medlemmar.

Spårsvetsare: omkring 600 medlemmar.

El-tekniker: omkring 650 medlemmar.

Signaltekniker: omkring 1.300 medlemmar.

Teletekniker: omkring 150 medlemmar.

Kontaktledningsmontör: omkring 150 medlemmar.

Förare av spårbundet fordon/arbetsmaskin: omkring 500 medlemmar.

Besiktningsman järnväg: omkring 200 medlemmar.

Annat arbete inom järnväg: omkring 350 medlemmar.

Arbetsledare inom väg eller järnväg eller annan chefsbefattning. Omkring 500 medlemmar.

Reparatör: arbete på verkstad eller förråd. Omkring 300 medlemmar.

Annat arbete inom väg och ban. Omkring 800 medlemmar.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten