Utbildning

Yrkesutbildning

Genom tydliga branschkrav verkar Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen. Det finns flera sätt att utbilda sig till väg- och ban branschen. Utöver gymnasieskolans Bygg- & anläggningsprogram finns för vuxna bl.a. möjlighet att utbilda sig hos en godkänd utbildningsgivare. På BYNs hemsida finns information om bland annat BYNs yrken, utbildningsvägar, byggutbildningar och BYN-regionerna. Det är till BYN-regionerna du vänder dig med frågor kring t ex lärlingsanställning, utbildningsbok, yrkesbevis och frågor som rör din arbetssituation. Se mer om detta under www.byn.se Ett särskilt yrkesutbildningsavtal finns inom byggindustrin som reglerar villkoren under utbildningstiden. Det är till din BYN-region du skall vända dig med frågor kring din utbildning, lärlingsanställning och yrkesbevis.

Se Sveriges Bygginsdustriers film "Bygg din framtid".

Introduktionsutbildning för alla på arbetsplatsen

Denna utbildning är till för alla som arbetar inom förbundets avtalsområden. Du behöver alltså inte vara medlem i Seko för att gå utbildningen. Tillsammans med andra intresserade får du lära dig om meningen med vår förening och kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats. Läs mer om detta.

Grundläggande säkerhetsutbildning för alla
Webbutbildningen "En säker arbetsplats" vänder sig till alla inom byggindustrin och kan med fördel även användas i skolan för att redan där lägga grunden till en förbättrad säkerhetskultur.

Syftet med webbutbildningen "En säker arbetsplats" är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på arbetsplatsen. Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg.

Webbutbildningen "En säker arbetsplats" är ett branschgemensamt projekt där fack- och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och Installationssektorn samverkat.

Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är hela branschens introduktions­utbildning. Kursen fungerar utmärkt som säker­hetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. Läs mer.

Logga in och höj din kunskap, säkerhetsutbildning.

Facklig utbildning för alla medlemmar

Som medlem bör du gå Introduktionsutbildning. Sekos medlemsutbildningar vänder sig till redan befintliga medlemmar som vill lära sig mer om facket och arbetslivet. Seko erbjuder facklig ungdomsutbildning i samarbete med LO och de andra LO förbunden. Det finns också nätutbildning där du kan kompetensutveckla dig när du vill. Utbildningarna är helt kostnadsfria. Läs mer om detta.

Utbildning för förtroendevalda

Den som är förtroendevald, MB-ledamot och/eller skyddsombud inom väg och ban området ska ha utbildning för sitt uppdrag. Anmälan till fackliga grundutbildningar och aktuella arbetsrättsutbildningar hittar du här.

LO erbjuder ett brett utbud av utbildningar som du finner på deras hemsida

Grundutbildning för skyddsombud

I foldern beskrivs kortfattat grundutbildningens utbildningsplan. Grundutbildningen är avsedd för skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer och arbetsledare. Grundutbildning ska genomföras enligt en fyraårig utbildningsplan, därefter en årligen återkommande skyddsombudsdag. 

Påbyggnadsutbildning för skyddsombud

Att vidareutvecklas och skaffa ny kunskap är viktigt. Branschen erbjuder utbildningsmaterial för självstudier eller i grupp. Påbyggnadsutbildning ska ge specialkompetens inom arbetsmiljöområdet. Utbildningen ska vara behovsprövad och skapa förutsättningar för arbetstagaren att möta de arbetsmiljökrav som gäller för befattningen. Parterna har tagit fram en rad påbyggnads utbildningsmaterial. Ämnena är bland annat: Rehab, Ergonomi, maskiner, schakt och gropar, sprängning och bergarbete, mark väg- och ban, beläggning, rehab. Materialen finns att ladda ner här.

Dessutom erbjuder LO ett brett utbud av vidareutbildningar för skyddsombud. Innan man anmäler sig ska man vara överens med sin arbetsgivare. Aktuell kurskatalog finns på LO hemsida.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten