Samverkansorganisationer

Seko är medlem i en rad organisationer för gemensamt agerande.

Samverkansorganisationer

SBSV - Sveriges Branschförening För Säkrare Vägarbetsplatser - 

BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Byn.se

SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Har du en idé om hur man kan höja effektiviteten i branschen kan du, genom SBUF, söka bidrag till olika utvecklingsprojekt, läs mer om detta här.

Byggbranschen i Samverkan, som består av byggarbetsgivarna och byggfacken, tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

6F - är ett samarbete mellan fackförbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.

LO är en samlande kraft för 14 fackförbund som jobbar för ett bättre arbetsliv.

NBTF - Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF) är en samarbete och utbyte mellan fackförbund inom bygg-, trä- och skogsbranscherna i de nordiska länderna. 

EBTF - European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) för bygg- och anläggningsbranschen. Genom en allt mer gränsöverskridande europeisk arbetsmarknad ställs högre krav på den fackliga verksamheten att påverka på det euroepiska nivån.

BWI - Building and Wood Worker´s International
Bygg- och Träarbetarinternationalen är en global facklig organisation för fackföreningar som organiserar arbetare inom bygg, anläggning- och träindustrin. BWI utgörs av omkring 326 fackföreningar som tillsammans organiserar cirka 12 miljoner medlemmar i 130 länder.

Läs mer om Sekos internationella arbete.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten