Information och rapporter

Medlemmar inom väg och ban arbetar med byggande drift och underhåll av vägar och järnvägar. Hälften av väg och ban medlemmarna jobbar vid Infranord, NCC, Skanska, Svevia, Trafikverket och Peab. De flesta är verksamma vid företag med färre än 10 anställda i mer än 2000 företag. 

Mer siffror och statistik om Väg- och Ban branschens medlemmar och dess anställningsvillkor finns att ladda ner:

Statistik sammanställning 2014 – om Väg och ban branschens medlemmar och anställningsvillkor

Arbetsmiljöforskning - Intressanta resultat av arbetsmiljöforskning som kan komma till praktiskt användning.

Regionala skyddsombud i Seko – Du som inte har ett skyddsombud på arbetsplatsen, vänd dig till Sekos regionala skyddsombud.

Anpassningsgruppen -  Flera hundra medlemmar får varje år en funktionsnedsättning så de får svårt att klara arbetet. Byggbranschens Anpassningsgrupper som finns över hela landet lämnar förslag på åtgärder inför anställning, eller redan anställda personer som underlättar deras möjligheter att fungera i sitt arbete. Gruppens sammansättning och stora erfarenhet av rehabilitering och myndigheters regelverk ger en bra plattform för en lyckad start på individens rehabilitering samt ett stöd till företaget i rehabiliteringsarbetet.

Arbetsmiljöverket – Föreskrifter, checklistor, broschyrer mm.

Forskningsrapporter
Slutrapport om Beläggning av asfalt med och utan gummiblandning"

Branschpublikationer arbetsmiljö 

Damm - Om riskerna på din arbetsplats (svenska)
Damm - Om riskerna på din arbetsplats (engelska)
Damm - Om riskerna på din arbetsplats (polska)
Damm - Om riskerna på din arbetsplats (ryska)
Damm - Om riskerna på din arbetsplats (spanska)

Sammanställningar av aktuell forskning inom arbetsmiljöområdet.

Klimatanläggning i förarhytt - Arbetsmiljön i anläggningsmaskiner - Prevent 

Säkra kopplingar – Broschyrer och film

Buller - Prevent

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2 (pdf)), föreskrifter. Se även Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs på Arbetsmiljöverkets ämnessidor om kvartsdamm.

Trafikolyckor vid vägarbeten - Trafikverket

BCA – Sveriges Byggindustrier, Seko och Byggnads har tagit fram en räcka av broschyrer som du kan ladda ner bland annat gällande:

Seko rapporter

Nattarbete ökar - skadliga effekter 

Nattarbete ökar - skadliga effekter sammanfattning

Svante bor och jobbar på annan ort – är en broschyr om att ha rimlig boendestandard vid arbete med övernattning 

Buller 

SBUF rapporter
Kompetensanalys järnväg i Sverige till 2025 - I rapporten redovisas beräknat behoven av produktionspersonal inom BEST-yrken fram till år 2025, samt hur branschen bör hantera yrkesutbildningsfrågor, statistik med mera. 

Granskad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten